search

vòng quay nhận kim cương free fire

Share time:2021-11-24
Data type:lallana
Extract password:--
file type:Document
file size:20M
File path:Game-VN/lallana /vòng quay nhận kim cương free fire .doc
Description kimTa bất kể trước đây chàng thế nào, sau này chảng chỉ được có một mình ta. nhậnNguyên lai đây là Thiên Sơn tuyết liên trong truyền thuyết a, đóa lớn như vậy! vòngLão đạo, hồ ly này thiếu gia nhà ta đã muốn, đây coi như đền bù cho ngươi, đi tìm con khác đi. freeXuy. kimNhiếp gia là gia tộc thích khách tồi tại rất lâu rồi, lâu từ bao giờ thì ta cũng không rõ, ta cũng chưa từng gặp qua. Chỉ nghe giang hồ đồn đại thích khách của Nhiếp gia mỗi khi nhận nhiệm vụ hành thích ai đó thì đều thu một cái giá không nhỏ. Mỗi lần hành thích chỉ tiến hành trong chốc lát, nếu không thể thành công thì lập tức rút lui, chờ cơ hội khác tiếp tục hành thích, họ sẽ hành thích ba lần, nếu không thành công thì nhiệm vụ hủy bỏ, nhưng tiền thù lao thì không trả lại.